Komorski doprinos obrtnika

U Narodnim novinama broj 141 od 31.12.2015. godine objavljena je Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.... Continue reading →